Garantier

För privatpersoner ger vi alltid tre års garanti på utfört arbete och material som Upplandsporten sålt och monterat. Garantin gäller under förutsättning att kunden fullgjort sina betalningsförpliktelser.

Garantin omfattar ej fel som orsakats av väder (vind, snöras, nederbörd), olycka (så som t.ex. fall eller brand), oriktigt användande eller eftersatt underhåll av köparen. Garantin gäller vidare endast vid den ursprungliga platsen för montering och således inte om kund flyttar eller ändrar installationen.

Vid eventuella fel ska köparen så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Upplandsporten. Vid eventuell tvist åtar sig Upplandsporten att följa ARNs (Allmänna reklamationsnämndens) beslut.